Verpleging en verzorging


Op een gegeven moment kunnen taken die behoren bij de alledaagse levensverrichtingen (ADL) te zwaar worden. Hierbij moet u denken aan handelingen als, douchen, aan en uitkleden, naar toilet gaan, medicatie innemen, eten en drinken. Als u zichzelf niet meer goed en veilig kunt verzorgen kan u een beroep doen op wijkverpleging en/of verzorging. Daarbij kan het gaan om het ondersteunen bij of overnemen van handelingen, het stimuleren of het aanleren van de handelingen.
Ook na een val, operatie of ziekenhuisopname kan u (tijdelijk) hulp bij verzorging of verpleging nodig hebben. Onze wijkverpleegkundige kijkt samen met u waar u behoefte aan hebt en of wij u daarin kunnen ondersteunen. U kan rechtstreeks contact met ons opnemen. U hebt daar geen verwijzing voor nodig.

We hebben veel ervaring in de zorg voor chronisch zieken, mensen met dementie en cliënten met meervoudige aandoeningen. We zorgen ervoor dat u zo zelfstandig mogelijk blijft en dat u deel uit blijft maken van de samenleving.

Langdurige zorg


Bij langdurige zorg kunt u denken aan zorgverlening bij de ziekte van Parkinson, COPD, artrose, astma, diabetes, ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie. Allemaal ingrijpende ziekten met grote gevolgen die het leven van u en uw naasten radicaal verandert. Geheel afhankelijk van waar uw behoeftes liggen bieden we u verzorging, verpleging en/of begeleiding.
Zo bekijken we hoe we het u een stuk makkelijker kunnen maken en kunnen we veel alledaagse levensverrichtingen uit handen nemen om uw energie te besparen. Op deze manier kunt u zich richten op de leuke dingen. We helpen u zo zelfstandig mogelijk te laten leven en daarmee zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Thuis kent u de weg en voelt alles vertrouwd. Er kan een tijd aan breken waarin u steeds minder zelfstandig kunt doen en taken dient over te laten aan familie en vrienden. Voor deze zogeheten mantelzorgers is het verrichten van de taken een zware en emotionele klus. Wij helpen daarom zowel cliënten als mantelzorgers – tijdelijk en permanent – op de been te blijven.

Zorg volgens uw wensen

De werkzaamheden die wij uitvoeren lopen zeer uiteen en zijn afhankelijk van wat u uw naasten wensen. Ons doel is om het iedereen zo prettig mogelijk te maken. Kan u nog een aantal taken zelfstandig uitvoeren? Dan bieden we ondersteuning bij deze alledaagse levensverrichtingen, zodat we u eveneens helpen om zo zelfstandig mogelijk te blijven. Daarbij kijken we wat u graag nog in het leven wilt doen en zetten we alles op alles om dit te verwezenlijken. Uw kwaliteit van leven staat tenslotte voorop.