Mantelzorg

Iedereen die langdurig en onbetaald zorgt voor een partner, familielid, vriend of bekende, is een mantelzorger. Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk, je kunt er niet mee stoppen omdat het je niet uitkomt. Mantelzorger wordt je omdat je een band hebt met degene die hulp nodig heeft.

Zorg voor een ander

Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven. Veel mantelzorgers vinden het fijn iets voor een ander te kunnen betekenen. De relatie met degene voor wie wordt gezorgd wordt vaak hechter en het contact beter. Maar er is ook een andere kant. Het is moeilijk om de aftakeling of karakterverandering mee te maken van degene voor wie je zorgt. Ook hebben veel mantelzorgers hebben minder tijd voor zichzelf. Om zorgtaken langdurig en gezond vol te houden, is het noodzakelijk dat de mantelzorger ook tijd voor zichzelf overhoudt.

Oog voor de mantelzorger

Het kan gebeuren dat mantelzorgers niet in de gaten hebben dat ze meer doen dan ze eigenlijk aankunnen. Als zorgverlener hebben wij daar oog voor. We luisteren, bieden aandacht en emotionele steun. De mantelzorger is een belangrijk onderdeel van het gesprek over de benodigde hulp. Dit zou er heel goed toe kunnen leiden dat er besloten wordt de mantelzorger juist te ontlasten. Bijvoorbeeld door op tijd te zorgen voor huishoudelijke zorg. Of het regelen van een achterwacht. Dit kan de veiligheid en ondersteuning bieden waar mantelzorgers behoefte aan hebben. Een alarmeringssysteem of een maaltijddienst kan daarbij ook helpen. Ook het trainen van allerlei handige vaardigheden zoals tillen of het gebruik van hulpmiddelen, kan een bijdrage zijn aan het verlichten van de taken van mantelzorgers. Want ons doel is dat mantelzorgers zo goed mogelijk hun zorgtaken kunnen vervullen en volhouden.

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Zij zetten zich in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigen hun belangen. Kijk op de website van Mezzo voor meer informatie.

Ook uw gemeente biedt ondersteuning aan mantelzorgers.

Hier een overzicht van de mantelzorg steunpunten in onze regio: