Coronavirus – nieuwsupdate 5 juni 2020

Informatie m.b.t. thuiszorg, begeleiding en dagbesteding bij Stichting AvantiZorg

Net als wij heeft U meegekregen dat de situatie rondom het Coronavirus aan het veranderen is. Het lijkt de goede kant op te gaan, waardoor enige versoepeling van de maatregelen mogelijk is. In grote lijnen worden deze middels de persconferentie van het Kabinet en het RIVM vrijwel wekelijks bekend gemaakt. Iedere versoepeling heeft ook gevolgen voor onze zorgverlening aan U, voor onze medewerkers en vrijwilligers. Net als de gehele bevolking in het algemeen naar een veilige werksituatie streeft, streven wij specifiek m.b.t. thuiszorg, begeleiding en dagbesteding naar hetzelfde.

Een aantal maatregelen veranderen niet:

Voor Nederlanders met een verkoudheid, hoest of koorts geldt dat zij moeten thuisblijven. Voor zorgmedewerkers geldt dit alleen bij de klachten in combinatie met koorts. Dit om de continuïteit van onze zorgverlening te blijven waarborgen. Dit betekent dus dat de verzorgenden en verpleegkundigen van AvantiZorg zich niet ziek kunnen melden bij alleen hoesten of verkoudheid.

Als u (of een gezinslid dat regelmatig bij U op bezoek komt) geen koorts heeft en/of in contact is geweest met iemand die besmet is, dan is er geen reden om iets aan uw thuiszorg/verpleging te veranderen.

Uiteraard nemen wij, waar mogelijk, de “1,5 meter” en de aanbevolen hygiëne maatregelen in acht;

  • Regelmatig handen wassen
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
  • Hoofd afwenden als een ander hoest of niest
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct in de prullenmand
  • Geen handen schudden

Ook hebben onze medewerkers een extra cursus handhygiene gevolgd.

Mocht u zelf besluiten om geen zorgverlener van ons te ontvangen dan kunt u dit aangeven bij onze planning; 0345 505228.

Dagbesteding “De Bol”

Onze dienstverlening bij Dagbesteding “De Bol” is met inachtneming van de opgelegde maatregelen sedert twee weken weer geopend. Voor zowel cliënten, als de medewerkers en vrijwilligers een nieuwe situatie, waaraan iedereen aan wennen moest.

We zijn ons ervan bewust dat er nog steeds maatregelen gelden, die erg vervelend kunnen zijn. Met name voor onze cliënten die de komende periode nog steeds weinig tot geen bezoek zullen ontvangen. De heropening van Dagbesteding “De Bol” is vooral door hen als zeer prettig ervaren! Maar, ondanks deze welkome, prettige ervaring hopen wij op Uw begrip als wij U vragen voorafgaand een bezoek een afspraak met ons te maken. Onze cliënten behoren, vrijwel zonder uitzondering, tot de kwetsbare groepen. Het belang van de gepaste afstand van minimaal “1,5 meter” en het minimaliseren van wisselende sociale contacten kan niet genoeg worden benadrukt.

Het team van AvantiZorg is bereikbaar op telefoonnummer: 0345-505228.